Γλώσσες

photo-1509840841025-9088ba78a826

Μαθήματα Ισπανικών

photo-1531816458010-fb7685eecbcb

Μαθήματα Ελληνικών

photo-1503428593586-e225b39bddfe

Ειδικά μαθήματα

Μαθήματα Ισπανικών

Μαθήματα Ισπανικών για ενήλικες: Τα μαθήματά μας στα Ισπανικά ακολουθούν τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες και χωρίζονται σε τρία επίπεδα (Α, Β και Γ).

Τετράμηνα μαθήματα 60 ωρών σε εβδομαδιαία τμήματα 4 ωρών (διδάσκονται δύο ή μια μέρα την εβδομάδα). Μαθήματα τετραμήνου 30 ωρών σε εβδομαδιαία τμήματα 2 ωρών.

 

Ιδιαίτερα μαθήματα: (1 ώρα και μισή μία ή δύο φορές την εβδομάδα)

– Προετοιμασία για τις εξετάσεις Ισπανικών IGCSE

– Προετοιμασία για εξετάσεις IB Ισπανικών

– Μαθήματα για ενήλικες προχωρημένου επιπέδου (συνομιλία, ορθογραφία, γραμματική, συγκεκριμένο λεξιλόγιο για επιχειρήσεις, ταξίδια, ιατρική …)

 

Α1: Ο χρήστης ανταλλάσσει πληροφορίες με σύντομες ερωτήσεις και απαντήσεις, σε ένα σαφές και συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.

A2: Ο χρήστης κατανοεί, σχετίζεται και εκφράζεται στα προφορικά και γραπτά ισπανικά χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα σε καθημερινές καταστάσεις και πολιτιστικές πτυχές.

B1: Ο χρήστης κατανοεί και είναι σε θέση να επικοινωνεί σε επικοινωνιακά περιβάλλοντα της ρουτίνας του περιβάλλοντος, γνωρίζοντας πώς να λύσει τα προβλήματα από μόνα του.

B2: Ο χρήστης κατανοεί και εκφράζεται σε γενικές καταστάσεις όπου υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Εκφράζει προσωπικές στάσεις σε θέματα που είναι οικεία ή ενδιαφέρονται και μιλούν για εμπειρίες.

C1: Ο χρήστης κατανοεί και εκφράζεται σε πολλές καταστάσεις με πολύπλοκες γλωσσικές δομές, ακόμα ελεγχόμενες, ευχέρεια και αυθορμητισμό.

C2: Ο χρήστης εκφράζεται με τον κατάλληλο τρόπο σε κάθε περίπτωση, κυριαρχώντας γλωσσικά και πολιτιστικά στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά ενός φυσικού ομιλητή και γνωρίζοντας πώς να διακρίνει αποχρώσεις νοήματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ DELE (A-B-C): Πρόκειται για συγκεκριμένα μαθήματα προετοιμασίας για την επίσημη εξέταση DELE. Πραγματοποιούνται αφού έχουν παρακολουθήσει το αντίστοιχο επίπεδο και εφόσον ο μαθητής ενδιαφέρεται να δώσει τις εξετάσεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ IGCSE ΚΑΙ IB: Ειδικό μάθημα προετοιμασίας για τις ισπανικές εξετάσεις που διεξάγονται σε διεθνή σχολεία.

Μαθήματα γενικού επιπέδου: 60 ώρες (δύο ημέρες την εβδομάδα, δύο ώρες την ημέρα). Δευτέρα και Τετάρτη ή Τρίτη και Πέμπτη.

Μαθήματα προετοιμασίας DELE: 30 ώρες (μία ημέρα την εβδομάδα δύο ώρες την ημέρα).

Μαθήματα για παιδιά και εφήβους: 30 ώρες (μία ημέρα την εβδομάδα από δύο ώρες).

Πρωινά: 09:00-11:00, 11:00-13:00

Απογεύματα: 16:00-18:00, 17:00-19:00, 18:00-20:00 

Τιμές και προϋποθέσεις

455€ (περιλαμβάνονται φόροι)

 
 
 
 
 

250€(περιλαμβάνονται φόροι)

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας ή με μετρητά στην έδρα μας.

Για κάθε μάθημα που θα διδάσκεται πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 μαθητές. Εάν δεν πληρούται αυτός ο ελάχιστος αριθμός, το μάθημα δεν θα μπορεί να διεξαχθεί.

Σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης λόγω ειδικών υγειονομικών μέτρων, θα διδάσκονται online.

15 ώρες 300€

7,5 ώρες 200€

1,5 ώρα 45€

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας ή με μετρητά στην έδρα μας.

Σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης λόγω ειδικών υγειονομικών μέτρων, θα διδάσκονται online.

Preinscription

Μαθήματα Ελληνικών

Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές που μιλούν ισπανικά.
Θα καλυφθούν τα τρία επίπεδα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (Α, Β και Γ).
Η διάρκεια των μαθημάτων θα είναι 30 ώρες ανά εξάμηνο (2 ώρες την εβδομάδα).

Αρχάριος

Ενδιάμεσος

Προχωρημένος

 
 
 

Δευτέρα 11:00-13:00

Τετάρτη 11:00-13:00

Δευτέρα 18:00-20:00

Τετάρτη 18:00-20:00

 
 
 

Τιμές και προϋποθέσεις

250€ (περιλαμβάνονται φόροι)

 
 
 
 
 
 

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας ή με μετρητά στην έδρα μας.

Για κάθε μάθημα που θα διδάσκεται πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 μαθητές. Εάν δεν πληρούται αυτός ο ελάχιστος αριθμός, το μάθημα δεν θα μπορεί να διεξαχθεί.

Σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης λόγω ειδικών υγειονομικών μέτρων, θα διδάσκονται online.

Εξειδικευμένα μαθήματα

Μαθήματα πολιτισμού και γλωσσών για μαθητές με προηγούμενη γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Η διάρκεια των μαθημάτων είναι 30 ώρες ανά εξάμηνο (δύο ώρες μία φορά την εβδομάδα).

Μαθήματα

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμές και προϋποθέσεις

Η τιμή των μαθημάτων θα είναι ατομική για κάθε ένα από αυτά και θα δημοσιεύεται μαζί με τις πληροφορίες του συγκεκριμένου μαθήματος.

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής κάρτας ή με μετρητά στην έδρα μας.

Για κάθε μάθημα που θα διδάσκεται πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 μαθητές. Εάν δεν πληρούται αυτός ο ελάχιστος αριθμός, το μάθημα δεν θα μπορεί να διεξαχθεί.

Σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν μπορούν να διεξαχθούν δια ζώσης λόγω ειδικών υγειονομικών μέτρων, θα διδάσκονται online.