Εργαστήρια

Εργαστήρια

Πρακτικά μαθήματα με διαφορετικά πολιτιστικά θέματα.

Είναι σχεδιασμένα για άτομα που έχουν υψηλό-ενδιάμεσο επίπεδο Ισπανικών.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα εργαστήρια.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Τιμές και προϋποθέσεις